BMC władysławowo. Program Operacyjny PO Ryby 2007-2013

Program Operacyjny PO Ryby 2007-2013

Firma BMC realizuje operację dofinansowaną przez Europejski Fundusz Rybacki w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Tytułem operacji jest Wzrost konkurencyjności firmy BMC poprzez inwestycje w środki trwałe w celu zróżnicowania asortymentu a cel stanowi restrukturyzacja działalności gospodarczej.

Firma BMC realizuje operację dofinansowaną przez Europejski Fundusz Rybacki w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Tytułem operacji jest Wdrożenie wielomodułowego zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania w BMC. Celem operacji jest restrukturyzacja działalności gospodarczej w aspekcie procesu podejmowania decyzji i zarządzanie informacją w BMC.

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

This website uses cookies. By using the BMC Site you are consenting to our use of cookies in accordance with Cookie Policy.
If you do not agree to our use of cookies in this way, you should set your browser settings accordingly or not use the site.
Please read more on page cookie policy


© 2014 -2022 BMC SEAFOOD Władysławowo

Design: MK-Advice