Reklamacje i zwroty

Reklamacje i Zwroty
 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Zamawiającego dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny, faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności Towaru z Zamówieniem Zamawiający powinien niezwłocznie odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Zamawiający może skorzystać z dostępnego na stronie Sklepu formularza reklamacji lub wypełnić i wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległosć.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Zamawiającemu nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Zamawiającego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach dostępnych w Sklepie nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny na numer 58 674 02 06 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00) lub listowny na adres Sprzedawcy: PPHU "BMC" Jerzy Szczepankowski, ul. Przemysłowa 14, 84-120 Władysławowo.

 

Prawo do odstąpienia od umowy
 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) Zamawiający, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W celu złożenia oświadczenia Zamawiający może skorzystać z formularza dostępnego na stronie Sklepu lub wypełnić i wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail: lp.moc.cmb@pelks lub adres pocztowy: PPHU BMC Jerzy Szczepankowski, ul. Przemysłowa 14, 84-120 Władysławowo. Do oświadczenia Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.

Do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległosć.

3. Sprzedawca niezwłocznie wysyła potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić za względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający powinien zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Zwracany Towar w zamkniętym opakowaniu powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność, w tym koszt dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.

7. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny na numer 58 674 02 06 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00) lub listowny na adres Sprzedawcy: PPHU "BMC" Jerzy Szczepankowski, ul. Przemysłowa 14, 84-120 Władysławowo.